Latest News

פרשת השבוע: משפטים

כ”ט בשבט תשע”ז,  25 בפברואר 2017

דיברה תורה כלשון בנ”א

חוקים שנולדו במסופוטמיה כ 800-600  שנה לפני נתינת התורה, כמו החוויה הטראומתית של העבדות במצריים ו ה”רחם המדברי”  אליו נמלטו בני ישראל היוו את הבסיס ההתפתחותי לפרשת משפטים

דותן ניומן

משפטים חוק קהילה יקר תל אביב

 

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם…”

פרשת משפטים היא הפרשה השישית בחומש שמות. הפרשה עוסקת במצוות רבות לעם ישראל, דיני עבד עברי,  דיני נזיקין, מצוות השבת ומצוות החגים ועוד מצוות רבות, בסוף הפרשה מתוארת כריתת הברית בין ה’ לעם ישראל..

גדי איידלהייט

[email protected]

רשימת מצוות ודינים עבור בני ישראל

בהמשך למעמד הר סיני, ה’ מוסר למשה רשימה ארוכה של מצוות ודינים עבור בני ישראל כך על פי סדר הכתובים. אמנם יש מפרשני המקרא המייחסים את הדינים שבפרשה למשפטים שנאמרו במי מרה,

וויקיפדיה

ואתם ידעתם את נפש הגר – כי גרים הייתם בארץ מצרים”

הגרים שמצטרפים אלינו לחברה היהודית ולחברה הדתית מביאים איתם מטען שצברו בכל השנים שקדמו לשינוי שעשו בחייהם. ואנחנו בוחרים שוב ושוב להתמקד בזרות שלהם. אולי הגיע הזמן לשינוי

שירה ספיר,

מורה ב’עמי’ אולפני גיור בתל אביב.

הווטסאפ של רהב-מאיר – פרשת משפטים

האם עשרת הדברות לא קדושות במיוחד?

טוב, אז מה היה לנו בפרשה הקודמת? מעמד הר סיני. קולות, ברקים, שופרות, חוויה. ומהבוקר – פרשת משפטים. כשמה כן היא. 53 מצוות יש בה (מתוך כל ה-6133 שיש בכל  התורה). רשימה ארוכה של דינים: היחס לאלימות (רצח, הרג), שוחד, השבת אבידה, איסור בשר וחלב, שבת, חגים ועוד ועוד

  

סיון רהב-מאיר.

פרשת משפטים

ראינו בפרשת יתרו כי העם חשש לעמוד מול המראה הנורא של הופעת האלוהים בהר סיני, והוא ביקש ממשה שיהיה המליץ בין מעלה ומטה. פרשת משפטים שמופיעה בתורה מייד אחרי פרשת יתרו, אמורה להינתן לבני ישראל בדרך שבני ישראל ביקשוה

עיין ורשם

ד”ר משה גרנות