פרשת השבוע: נשא

י”ב בסיון תשע”ט   19 ביוני 2019

מיהם האנשים שמכתימים את המשכן? | פרשת ‘נשא’

סדר הפרשות מביא אותנו לפרשת ‘נשא’, הפרשה הארוכה ביותר בתורה, לא פחות מ-176 פסוקים המחולקים לערב רב של נושאים הקשורים במשכן, בעובדיו ובעבודתו. בתוך כך מפורטים התפקידים השונים המחולקים בין משפחות שבט לוי במסגרת עבודתם באהל מועד, תוך מניית מספרם, הדרישה להוציא את הטמאים אל מחוץ למחנה בכדי שלא יטמאו אותו, דינם של אלה המועלים בהקדש, דינה של אישה שבעלה חושד כי זנתה (בצדק או שלא בצדק), פירוט דיני נזירות, ציווי ברכת הכהנים ולבסוף, התרומות שמביאים נשיאי השבטים לרגל סיום הקמת המשכן.

מאת לירון בירן-ניסנהולץ

מרכזת את תחום התרבות היהודית במחלקת חינוך ומורה בישיבה החילונית של בינ”ה.

אתר בינ”ה

פרשת נשא וברכת הכהנים

השבת שבה קוראים את פרשת נשא היא תמיד השבת הסמוכה לחג השבועות (לפניו או אחריו).

נושאים בפרשה

הפרשה ממשיכה בעניינים שנדונו בפרשת במדבר שלפניה, כלומר במניינים, מִפקדים ורשימות, אולם יש בה גם כמה פרשיות הלכתיות. הפרשה היא חלק מרצף הפרשות בתחילת ספר במדבר העוסקות בהקמת מחנה ישראל ובהכנות לנסיעה מהר סיני אל ארץ ישראל.

אתר ויקיפידיה

מתי יכול הנזיר לשתות יין?

הרב אברהם סתיו חושב שאנחנו לא באמת מבינים את פרשת הנזיר לעומקה, וכיצד עלינו להתמודד עם האיסורים והתאוות הרבות שמציבה לפתחנו המציאות

אני לא חושב שאנחנו מבינים מספיק את הדרמטיות של פרשת הנזיר. יותר נכון של מה שאין בה. הרי כל הסיפור התחיל מזה שמישהו (או מישהי) רואה סוטה בקלקולה, ומחליט שאי אפשר להמשיך ככה וחייבים לעשות משהו.

הרב אברהם סתיו

אתר כיפה

 

 

הסודות של ברכת הכהנים 

פרשת נשא תשע”ח: בפרשה הכי ארוכה בתורה, נתמקד בששה מתוך 176 פסוקיה: מצוות ברכת הכהנים
סיון רהב מאיר