פרשת השבוע: פנחס

יט תמוז תש”פ  11 ביולי 2020

פרשת פינחס: דם חדש מאת אליהו עסיס

חטא בעל פעור הוכיח שלמרות שלא ניתן לקלל את ישראל, יכול העם להביא פורענות על עצמו. בלא אהרן וללא עזרת משה, פינחס מצליח לעצור את המגפה

סופה של פרשת בלק מספר על החטא החמור של ישראל בבעל פעור – הליכת ישראלים אחרי בנות מואביות ומדיניות, שגררה אותם לעבוד את אלוהי מואב. לא כתוב מה טיבה של עבודה זרה זו, אולם העובדה שהמקום נקרא בעל פעור מרמזת לכך שהם עבדו את עבודת הבעל הכנענית. עבודת הבעל היא ההתמודדות הגדולה של ישראל בכל התקופה שישראל ישבו בארץ.

אליהו עסיס

מקור ראשון

מבנות צלופחד  פרשת פינחס

אנו נמצאים בעיצומה של מגפת הקורונה. על אף שאנו בעידן של ריבוי מקורות מידע, רמת אי הוודאות גדלה מיום ליום. ערוצי החדשות גדושים בפרשנים, והשיח הפרשני נע בין תיאורים קטסטרופאליים לקריאות הרגעה. מידי ערב עולה שוועתם של רבים ורבות שלא נדבקו בנגיף אך מטה לחמם נשבר ומעשי ידיהם טובעים בים. כיום, כמעט ארבע חודשים מאז פרוץ המשבר, ברור לכל שסדרי עולם משתנים, ושקיים צורך לשנות את האמנה החברתית שיש בין הציבורים השונים ובין השלטון לאזרחיו. 

אברהם אייזן הוא מנהל מחלקת חינוך של בינ”ה

פרשת פינחס והאחיות

בנות צלפחד בפני משה

לאחר המגפה, ה’ מצווה לערוך מפקד נוסף של בני ישראל לפי משפחות, לקראת הכניסה לארץ ישראל וחלוקת הנחלות. לאחר תיאור משפחות ישראל על פי המפקד, מתוארת מצוקתן של בנות צלפחד. בנות צלפחד קובלות על כך שלפי החוק הפורמלי לא יקבלו נחלה, כי אין להן אחים. ה’ נענה לפנייתן וקובע שגם נשים יוכלו לנחול נחלה, אם אביהן מת בלא בנים.

ויקיפידיה

קנאים לריכוז

פרשת פנחס תשע”ח: שתי שיחות, שני סיפורים, סביב פרשת פנחס. מתי קנאות היא ערך חיובי ואיך מתקנים בעיות ריכוז וקשב?

סיון רהב מאיר