פרשת השבוע: פרשת בא

ד’ בשבט תשע”ח    20 בינואר 2018

פרשת בא צבאות ה’

חירותו של עם ישראל היא היא קבלת מלכותו של ה’ יתברך עליהם. כל אחד ואחד קיבל על עצמו להיות חייל בצבא הגדול של בורא עולמים, וזו משמעותה הפנימית והאמיתית של יציאת מצרים ויצירת עם ישראל

הרב יאיר פרנק

אתר כיפה

פרשת בא סיפור מכות מצרים

סיפור מכות מצרים הוא מיתוס במובן הזה שמיתוסים אמורים ללמד אותנו משהו אודות עצמנו. האם אנחנו מאפשרים לשליטים שלנו, בחסות הדמוקרטיה, לנצל את השררה שניתנה להם גם במחיר של הפקרת העם

ירין רבן

אתר בינ”ה

פרשת בא המאבק שלא נגמר

אגו, דחפים, התמכרויות, גאווה, כעס. מעבר להיבט המקראי וההיסטורי, סיפור יציאת מצרים מהווה תמונת מראה למאבק הנפש הפנימי המתרחש בתוך כל אחד מאיתנו. יוסי בבליקי לומד מפרשת בא כיצד לצאת משעבוד לגאולה

יוסי בבליק

אתר ליבא

פרשת בא דם על המשקוף

פָּרָשַׁת בֹּא היא פרשת השבוע השלישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק י’פסוק א’ ומסתיימת בפרק י”גפסוק ט”ז. בפרשה מסופר על מכת ארבהמכת חושך ומכת בכורות ובהמשך מסופר על יציאת מצרים. המצוות העיקריות המופיעות בפרשה הן קורבן פסחסיפור יציאת מצרים וקידוש בכורות

אתר ויקיפידיה