Latest News

פרשת השבוע: פרשת כי תשא

כ’ באדר תשע”ז   18 במרץ 2017

פרשת כי תשא: תפקידו הכפול של המשכן

הנושא המרכזי בפרשת כי תשא הוא חטא העגל. חטא מרכזי זה במסעות בני ישראל במדבר חוצץ בין פרשיות המשכן תרומה –תצוה, לבין פרשיות ויקהל – פקודי.  האם חטא העגל קדם לצווי המשכן, או שציווי המשכן קדם לחטא העגל? ולא משנה איזו תשובה ניתן לשאלה, מה היינו מעדיפים, שחטא העגל יכתב לפני או אחרי פרשיות המשכן?

הרבנית רבקה שמעון

והרב אבי כהנא

אתר כיפה

פרשת כי תשא

מכאן ועד סיום הפרשה עוסקת התורה בחטא העגל ובהשלכותיו. משה מקבל את לוחות הברית ופונה לרדת מהר סיני, אך העם הממתינים למרגלות ההר זמן רב מתייאשים ופונים אל אהרן הכהן בבקשה: “קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו”. אהרן אוסף זהב מבני ישראל ומכין עגל. בני ישראל קוראים “אלה אלהיך ישראל”, וקובעים למחרת יום חג.

פרשת “כי תשא”: בין פורים, מסכות ותפיסת האלוהות היהודית

במרכז פרשת השבוע, שנופלת השבוע ולא במקרה בחג הפורים, מעשה “עגל הזהב”. יש לפנינו הזדמנות נהדרת לחשוב ולהרהר בהפיכת היוצרות, לדרוש כאן אצלנו אלוהות אחרת ולחדש את הקשר החם והחיוני בין פנים לפנים, בין אדם לאדם, בין ישראל לאלוהיו

ערן ברוך

מנכ”ל ארגון בינ”ה

אסור לנו לקפוא על שמרינו.

אסור לנו לקפוא על שמרינו. אסור לנו להפוך מצווה, כל מצווה, לעגל מזהב. מצוות, אורחות חיים, ערכים – כל אלה דברים דינמיים, משתנים, שמוטל עלינו להתאים אותם למציאות החיים שלנו ולאופן שבו אנחנו מעוניינים לחיות את חיינו.

ירין רבן

בינ”ה

פרשת כי תשא: מעשה העגל

עגלים גם בבית-אל ובדן; מעשה חטא העגל בציורו של ניקולה פוסאן. מתוך ויקימדיה

סיפור עגל הזהב צרוב בתודעה כסמל לאם כל חטאת, אך פירושים שונים מציעים הסברים מורכבים יותר. גם אהרן לא יוצא. מהסיפור שה תמים

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

פרשת השבוע באתר חופש

הריקוד סביב עגל הזהב – ציור שמן משנת 1910
אמיל נולדה, צייר אקספרסיוניסטי גרמני, 9561867
מקבוצת “הגשר”, נרדף בידי היטלר, ששרף והשמיד חלק גדול מיצירותיו

אם היה צורך להוכיח שדברי התורה הם יצירה אנושית, הלוקה בעריכה שלומיאלית, והטופלת באלוהים את כל פגמי האדם – באה פרשת “כי תישא” ומביאה את הראיות הנחוצות: פסוקים ל’ 11 – ל”א 18 הם חלק מעניין אחד ארוך המשתרע על פני שתי פרשות קודמות (“תרומה” ו”תצווה”), והוא תיאור הצו האלוהי בכל הנוגע למשכן ולעובדי

ד”ר משה גרנות

אתר חופש