פרשת השבוע: פרשת מטות

כ”ח בתמוז תשע”ז  22 ביולי 2017

יומני קריאת נקם/ פרשת מטות-מסעי

 “תועבות גדולות אשר בית ישראל עושים פה” – רוחמה וייס קובעת כי חשוב שנספר את הסיפור האלים בפרשה בשביל לזכור שאנחנו עם ככל העמים – מסוגלים לייצר זוועות, ומצווים להיזהר. פרשת השבוע

 ד”ר רוחמה וייס היא חוקרת ומרצה לתלמוד.

פרשת מטות-מסעי נקמת בני מדיין נחשבת כיום ל’רצח עם

בשתי הפרשות של השבוע מטות ומסעי למעשה עוסקים כבר ערב כניסת בני ישראל למדינה. הפרשות הללו עמוסות בשמות, כאילו נדמה שכל מי שרצה ששמו יירשם שם שילם איזה מאה שקל ושמו נרשם. ובצד השמות שמות של מקומות במדבר, מקום אחרי מקום ספרתי בערך 50 מקומות שבהם חנו בני ישראל. במקומות הללו עולה מהם חום ואבק ומדבר ועייפות ומים חסרים


עו”ד אביגדור פלדמן אמר את הדברים בתכנית ‘מצד שני’ עם יועז הנדל וספי עובדיה

 

פרשת מטות: חלוקת ארץ ישראל לנחלות השבטים

נחלות השבטים

 – גד וראובן בעבר הירדן המזרחי פרשת נדרים: פרשה הלכתית קצרה העוסקת בדיני נדרים והפרתם.

ויקיפידיה