Latest News

פרשת השבוע: צו

פרשת צו: סוד הכינויים

רבים רואים ניגוד בין עולם הנבואה, שביקר את מפעל הקרבנות, ובין עולם המקדש. עיון בשמות הקרבנות מגלה כי ספר ויקרא משדר מסרים דומים, אך בשפה ייחודית

 אנו קוראים בספר ויקרא, ונדמה לנו ששפתו היא שפת דיבורנו, ומילותיו הם מילים רגילות שבהן אנו משתמשים בחיי יום יום, ואין הדברים כן. שפת ספר ויקרא היא שונה ומיוחדת, ושפתו המיוחדת מרמזת אל סודו, אל מה שמעבר למילים, אל מה שלא ניתן לתאר במשפטים ובמילים.

אביה הכהן

אתר מקור ראשון

פרשת צו שבעת ימי המילואים

“וַיַּקְרֵב אֶת-בְּנֵי אַהֲרֹן וַיִּתֵּן מֹשֶׁה מִן-הַדָּם עַל-תְּנוּךְ אָזְנָם הַיְמָנִית וְעַל-בֹּהֶן יָדָם הַיְמָנִית וְעַל-בֹּהֶן רַגְלָם הַיְמָנִית וַיִּזְרֹק מֹשֶׁה אֶת-הַדָּם עַל-הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב.”

החצי הראשון של הפרשה עוסק בפירוט דיני הקרבת הקורבנות מעבר לפירוט שהופיעה בפרשה הקודמת, פרשת ויקרא. בהמשך הפרשה מתוארת העבודה במשכן בשבעת ימי המילואים.

פרשת צו: על השלמים

בתורת האיזונים, יש תקופות שונות. יש עת שהקוטב האחד מובלט, יש עת שהקוטב השני. כולנו עתה בעת של איסורים המוטלים עלינו מי ייתן ונזכה לשוב במהרה לאזן את חיינו בקוטב השני

ב’טבלה המחזורית’ של הקורבנות, מופיע קרבן השלמים. זהו קרבן יוצא דופן, המניע להקרבתו איננה החובה אלא הכרת הטוב. בניגוד ליתר הקורבנות, חלק מהקרבן נאכל על ידי המקריבים אותו, אזרחים מן השורה ולא כוהנים. והנה, תוך כדי פרישת מערכת החוקים של קרבן השלמים, מוסיפה התורה:

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה