Latest News

פרשת השבוע: קרח

5 בתמוז תש”פ   27 ביוני 2020

איך לנהל מחלוקת בריאה ולעצור מגיפה | פרשת קורח

מדוע קובעת המשנה שמחלוקת קורח ועדתו על משה אינה לשם שמים? בואו וניזכר רגע בסיפור הפרשה בקצרה:

קורח בן דודו של משה יחד עם דתן ואבירם ועוד 250 ממכובדי העדה קוראים תיגר על משה ומוחים על כך שהוא מתנשא עליהם בכך שהוא מחזיק בכהונה. בהמשך יוסיפו דתן ואבירם טיעון ענייני: הוצאת אותנו ממצריים זבת החלב והדבש, שם היה לנו בית ומזון ולקחת אותנו למסע נדודים שיסתיים במוות במדבר. 

הסיפור מסתיים בכך שהאדמה פוצעת את פיה ומקריבה את קורח ואת 250 המורדים. 

ניר ברוידא הוא סמנכ”ל בינ”ה

אתר בינ”ה

פרשת קורח: על היחיד

פרשת קורח רוויית מרידות, מסוגים שונים גוונים ובני גוונים. בתחילתה, יש ניסיון להגיב לכל מרידה בפני עצמה. לאחר מכן, חורה אפו של ריבונו של עולם בכל העדה:

וַיְדַבֵּר ה’ אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר:
‘הִבָּדְלוּ מִתּוֹךְ הָעֵדָה הַזֹּאת, 
וַאֲכַלֶּה אֹתָם כְּרָגַע.’

וַיִּפְּלוּ עַל פְּנֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ: 
‘אֵל אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר. 
הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא 
וְעַל כָּל הָעֵדָה תִּקְצֹף?!’   [במדבר ט”ז כ’ – כ”ב]

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

פרשת קרח: מה עלה בגורלו של קרח?

האם קרח נבלע באדמה או נשרף? בפרשתנו התורה מונה שלוש קבוצות מורדים במשה ואהרן, אך היחס ביניהן אינו ברור בסיפור ויוצר ערפול וקשיים רבים

האם קרח נבלע באדמה או נשרף? • התורה מונה בפרשתנו שלוש קבוצות מורדים במשה ואהרן • היחס ביניהן אינו ברור בסיפור ויוצר ערפול וקשיים רבים

ד”ר יונתן כהן לימד שנים רבות מקרא ולשון עברית בסמינרים של התנועה הקיבוצית-אורנים וסמינר הקיבוצים. מחבר הספרים: כפעם בפעם: מחקר ביצירות תומאס מאן, תשנ”ז; The Origins and Evolution of the Moses Nativity Story, 1993.

אתר מידה

יש שלמות ויש השתלמות

פרשת קורח תשע”ח: קורח מכריז “כולם קדושים”, משה מכריז “קדושים תהיו”, אחד בלשון הווה וסופי, השני בלשון עתיד, מתפתח ומתהווה. האחד מתחיל מחלוקת, השני נותן כלים ועצות לשיפור

סיון רהב מאיר

פרשת קרח ועדתו

משה מורה למורדים לקחת מחתות ולהקטיר בהן קטורת. ה’ יראה מי מתוך כל האנשים הללו ישרת בקודש. ה’ נראה אל כל העדה ומבקש להשמיד את העם כולו; אך משה ואהרן מתחננים לפניו: “האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף?”. בסופו של דבר פותחת האדמה את פיה ובולעת את קרח ומשפחתו ואת דתן ואבירם. שאר מקטירי הקטורת נשרפים באש שיצאה מאת ה’. משה מצווה את אלעזר בן אהרן לקחת את מחתותיהם ולעשות מהן ציפוי למזבח.

אתר ויקופידיה