פרשת השבוע: קרח

ג’ בתמוז תשע”ט   6 ביולי 2019

פרשת קרח: פוליטיקה במסווה

בדומה לפרשה הקודמת גם בפרשה זו סתירות וחספוסים, ובדומה לה גם כאן הסיפור בא לשקף מציאות מורכבת. גם בסיפור זה יש פרשנים המבקשים לטשטש את הבעיות ויש כאלה הרואים בהן סימן לצירוף של סיפורים שונים ונפרדים. כדרכנו, נראה שסתירות וחזרות הן כלי להעביר מסר מורכב. הפעם נראה כי המרד של קורח ועדתו נותן ביטוי לאינטרסים שונים ועמדות שונות, ואפילו סותרות, אך המשותף הוא מרד בהנהגה הקיימת. צירוף העמדות והאינטרסים השונים יצר סיפור מורכב המדלג מעמדה לעמדה ומנקודת התרחשות אחת לשנייה.

 

פרופ אליהו עסיס

אתר מקור ראשון

פרשת קרח ועדתו

קרח ועדתו נבלעים באדמה, תחריט של גוסטב דורה

פרשת קֹרַח היא הפרשה החמישית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ט”זפסוק א’ ומסתיימת בפרק י”חפסוק ל”ב. את עיקר הפרשה תופס תיאור מחלוקת קֹרח ועדתו ותוצאותיה.

הפרשה עומדת בין פרשת שלח, המתארת אירועים מהשנה השנייה ליציאת מצרים, לבין פרשת חקת, המתארת ברובה אירועים משנת הארבעים. שנת התרחשות האירועים בפרשה זו אינה מצוינת בפסוקים.

שררה או שירות? | פרשת ‘קורח’

פּוֹפּוּליזם (בעברית, הֲמוֹנָאוּת) היא סגנון בפוליטיקה, הפונה אל הציבור הרחב של פשוטי העם לגיוס תמיכה ואהדה מבין שורותיו, תוך שימוש במסרים פשוטים וקליטים. הפופוליזם מכוון את מסריו לדאגותיו החברתיות והכלכליות של הציבור, ונוטה להציע פתרונות קסם לבעיות הרות גורל (ויקיפדיה)

בפנינו סיפור על אחד הפוליטיקאים הפופוליסטים הראשונים בהיסטוריה, וודאי הפופוליסט המקראי המפורסם ביותר. כבן דודו של משה, קורח ממורמר שנושל מעמדת מנהיגות וכועס על משה שהכהונה ניתנה לאחיו, אהרון, ולא לו למרות שהוא בן בכור באותה משפחה בשבט לוי:

נגה ברנר סמיה

היא סמנכ”ל בינ”ה.

איך לא לנהל מחלוקת

פרשת קורח תשע״ז: מכל אדם אפשר ללמוד. גם מקורח. קורח שהיה אדם מבריק, אבל גם פופוליסט גדול וסכסכן בלתי נלאה, מלמד אותנו מהו המסלול המהיר ליצירת מחלוקת מוצלחת, אך באותה מידה, מהם הדברים מהם כדאי לנו להיזהר כדי לבנות חברה שוחרת שלום

סיון רהב מאיר

פרשת קרח הקשר בין רדיפה אחר השררה וסילוף התורה

הרבה פעמים סילוף התורה בא על רקע רצונו של המסלף בשררה שאינו זכאי לה על פי דין התורה. על ידי ערעור הלגיטימיות של הדיוק הנדרש בקיום פרטי דיני התורה תחת מצג שווא של “חשיבה רציונאליסטית” ו”רדיפת השוויון” המערער בעצם מנסה להוכיח לקהל התומך בו, שהוא ראוי לגדולה למרות שהתורה טוענת ההיפך.

הרב אלדד יונה

אתר כיפה