Latest News

פרשת השבוע: ראה

ל אב תשע”ט    31 באוגוסט 2019

הברכה והקללה | פרשת ‘ראה’

שכר ועונש הוא אולי הנושא המרתק והשנוי במחלוקת ביותר בעולם האמונה היהודי, והמונותאיסטי בכלל. פרשת ‘ראה’, העוסקת בהבטחות ודרישות האל כלפי בני ישראל לקראת כיבוש הארץ המובטחת, נפתחת בפסוק שמציג עמדה לכאורה חד משמעית וחד מימדית:

ערן ברוך

מנכ”ל בינ”ה התנועה ליהדות חברתית

פרשת ראה שחזור בית המקדש

שחזור של בית המקדש המופיע במוזיאון מגדל דוד

הפרשה עוסקת בפירוט המצוות שיחייבו את עם ישראל אחרי הכניסה לארץ. אחרי פתיחה קצרה על האפשרות שניתנה לעם ישראל לבחור בין ברכה (קיום המצוות) וקללה (אי קיומן), מתחילה התורה בסקירת המצוות, סקירה שתימשך גם בפרשות הבאות:

אתר ויקיפדיה

פרשת ראה האהבה שמאחורי הקנאה

המקרא מפגין יחס אלים לעובדי עבודה זרה באופן שיוצר קושי לאדם המודרני. אבל דווקא האלימות מדגישה את הקשר העוצמתי שבין אלוהים לעמו

נעמה גולן

אתר מקור ראשון

 

פרשת ראה על המעשר

המעשר הוא מנגנון חשוב, על האדם מוטל לתת ממה שיש לו למען מטרות ראויות. אבל למה בעצם?

המעשר הוא מנגנון חשוב, על האדם מוטל לתת ממה שיש לו למען מטרות ראויות. עולם המס העכשווי מבוסס על עיקרון דומה. כמובן, שכל חברה וקהילה צריכה לחשוב ולהגדיר, מהן מטרות ראויות בעולמה. הנה כך, בפרשתנו:

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

פרשת ראה דין מיוחד לנביאים

מה ההבדל בין נביא שקר לסתם מסית לעבודה זרה?

המלך יאשיהו קורע את בגדיו עם גילוי ספר התורה | תחריט: יוליוס שור פון קרוספלד, המאה ה-19

לאחר נאומי הפתיחה של משה, בפרשת השבוע אנו מגיעים, סוף סוף, למטרה שלשמה התכנסנו – חוקי ה’. החוקים נפתחים בנושא מרכזי מאוד במשנה-תורה – המלחמה בעבודת אלהים אחרים. כמה מהחוקים הראשונים מוקדשים למסית ומדיח, היינו, מי שמנסה לשכנע: “נֵלְכָה וְנַעַבְדָה אֱלֹהִים אֲחֵרִים” (יג, יד).

אלון ברנד

אתר מידה

שלוש עצות לחודש אלול – השיעור השבועי – פרשת ראה תשע”ט

 

פרשת השבוע היא פרשת “ראה”. לרוב קוראים את הפרשה הזו לפני ראש חודש אלול, וזה נכון גם השנה, ראש חודש אלול יהיה בשבת וגם ביום ראשון. אחרי פרשות רבות שהיו בהן מעט מצוות מעשיות (אולי לרגל החופש, אוגוסט, בין הזמנים…), מופיעות בפרשה השבוע בבת אחת 55 מצוות (18 מצוות עשה, 37 מצוות לא תעשה).

סיון רהב מאיר