Latest News

פרשת השבוע: ראה

פרשת ראה  האם התורה רוצה שנכיר ונתחשב בקשיים שלנו?

התורה רוצה לרמוז כי עדיף להתגבר על הקושי, למרות שהדרך רבה, למרות שאי אפשר לשאת את המשא, למרות שהמקום רחוק. אני רוצה ללכת בכיוון ההפוך האם התורה בעד שתוותר לעצמך?

ספר דברים, מבנה ומבליט את חשיבותו של ‘המקום אשר יבחר ה’ ‘. הוא מכין את התשתית לחיי העם בארצו, עת יבנה בה מרכז – בסופו של דבר זאת היתה ירושלים. ההבניה פרשת ראה | האם התורה רוצה שנכיר ונתחשב בקשיים שלנו?

הרב משה מאיר

אתר כיפה

פרשת ראה פרוט המצוות

שחזור של בית המקדש המופיע במוזיאון מגדל דוד

הפרשה עוסקת בפירוט המצוות שיחייבו את עם ישראל אחרי הכניסה לארץ. אחרי פתיחה קצרה על האפשרות שניתנה לעם ישראל לבחור בין ברכה (קיום המצוות) וקללה (אי קיומן), מתחילה התורה בסקירת המצוות, סקירה שתימשך גם בפרשות הבאות:

אתר ויקיפידיה

פרשת ראה שלושה ממדים של זיכרון

הציווי לזכור את עבדות מצרים והיציאה משם חוזר על עצמו במהלך ספר דברים, אך בכל פעם המסר שונה ומציב בפנינו דרישה אחרת

בשבועות האחרונים צעדנו בחומש משנה תורה, מתוך קריאה בנאומי משה כדברים המיועדים לדור באי הארץ; נאומים שאין מטרתם חזרה על ההיסטוריה, אלא לימוד להווה ולעתיד מתוך התבוננות מחודשת על מאורעות העבר. המשימה הזו נעשית קשה מאוד בפרשת ראה, שכן העבר כמעט איננו מוזכר בה. ברובה מופיע רצף של ציוויים – חלקם חדשים לחלוטין, וחלקם חזרה והדגשה. בעל ספר החינוך מונה בפרשתנו “שבע־עשרה מצוות עשה, ושלשים־ושמונה מצוות לא תעשה”.

הרב יצחק נריה

אתר מקור ראשון

לראות כדי לבחור  פרשת ראה

פרשת “ראה” היא הפרשה הרביעית בחומש דברים אשר כולל סיכום של מספר רב של נושאים מארבעת החומשים שקדמו לו, ובלבו רצף של נאומים של משה לבני ישראל על עבר הירדן לקראת סיום תקופת דור המדבר והמעבר לדור הנכנסים לארץ. הפרשה נפתחת בפסוקים הבאים: רְאֵ֗ה אָנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן לִפְנֵיכֶ֖ם הַיּ֑וֹם בְּרָכָ֖ה וּקְלָלָֽה׃ אֶֽת־הַבְּרָכָ֑ה אֲשֶׁ֣ר תִּשְׁמְע֗וּ אֶל־מִצְוֺת֙ יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֧ר אָנֹכִ֛י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶ֖ם הַיּֽוֹם׃ וְהַקְּלָלָ֗ה אִם־לֹ֤א תִשְׁמְעוּ֙ אֶל־מִצְוֺת֙ יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם וְסַרְתֶּ֣ם מִן־הַדֶּ֔רֶךְ אֲשֶׁ֧ר אָנֹכִ֛י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶ֖ם הַיּ֑וֹם לָלֶ֗כֶת אַחֲרֵ֛י אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־יְדַעְתֶּֽם׃ ” (דברים יא, כו – כח)

יעל הירש-בידרמן

היא מנהלת משאבי אנוש בבינ”ה