Latest News

פרשת השבוע: שופטים

פרשת שופטים: כהונה זה לא רק תורשה

שמואל הנביא מובא לעלי הכהן. האם הוצע לכהונה? | איור: ג’ורג’ טינוורת’, 1896

בדיחה יהודית מפורסמת מספרת על יהודי שניגש אל הרב וביקש ממנו, תמורת כל סכום שבעולם, שיהפוך אותו לכהן. לאחר שהפציר בו מספר פעמים ונענה בסירוב שאל אותו הרב, אבל ר’ יהודי, למה כל כך חשוב לך להפוך לכהן? ענה לו היהודי: אבא שלי היה כהן, וסבא שלי היה כהן – גם אני רוצה להיות כהן…

אלון ברנד

אתר בינה

פרשת שופטים: דרך הרוח

איור: מנחם הלברשטט

תפקידה של הנבואה, מלמד משה את בני ישראל, איננו לחשוף את המספרים שיזכו בלוטו אלא ליצור בניין רוחני נשגב

הציוויים הבולטים בפרשת שופטים נוגעים להצבת יסודות ההנהגה בעם ישראל, שעִם הכניסה לארץ נדרש לתפקד כממלכת כהנים וגוי קדוש. מינוי השופטים הכרחי כדי לשפוט משפט צדק; מינוי השוטרים הכרחי כדי לרדות במורדים ולאכוף את התקנות; מינוי המלך נתפס אצל חז”ל כמצווה, אבל מיד באה הגבלת כוחו כדי למנוע הידרדרות מוסרית.

הרב יצחק נריה

הוא ראש ישיבת ההסדר תורה בציון ויו”ר קרן אחד לאח

אתר מקור ראשון

פרשת שופטים 

חכמי הסנהדרין יישובים בלשכת הגזית, מתוך מודל בית המקדש הראשון מהמאה ה-17

פָּרָשַׁת שֹׁפְטִים היא פרשת השבוע החמישית בספר דברים. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ט”זפסוק י”ח ומסתיימת בפרק כ”אפסוק ט’. את פרשת שופטים קוראים בין ב’ באלול לז’ באלול.