פרשת השבוע: שופטים

ז באלול תשע”ח  18 באוגוסט 2018

פרשת שופטים • הקמת מערכת משפט

חכמי הסנהדרין יישובים בלשכת הגזית, מתוך מודל בית המקדש הראשון מהמאה ה-17

משה רבנו ממשיך את הנאום שנשא לפני מותו ובמסגרת זו מפרט את המצוות שנצטוו בהן בני ישראל. כרגיל בספר דברים, רוב המצוות כבר הופיעו בספרים הקודמים, לעיתים בשינויים בעלי משמעות. בין הציוויים:

אתר ויקיפדיה

סיכום פרשת שופטים: המערכת המשפטית, המלכת מלך ודיני עבודת אלילים

פרשת שופטים היא הפרשה החמישית בספר דברים. היא עוסקת במצוות ובדינים שונים.

הנה המצוות והדינים עליהם נלמד בפרשת שופטים. שימו לב: המופיעים כאן אינם בסדר הופעתם בפרשה.

 בית חב”ד

ירושת הארץ מותנית ברדיפת צדק | פרשת שופטים

הפרשנות המסורתית מסיקה בדרך כלל קשר ישיר בין ריבוי נשים ובין “הטיית הלב”, קרי הליכה אחר החטאים. אבל אני מבקש עתה להציע קריאה אחרת. קל אולי להציע מסקנה מהותנית שכזו על עולם המחשבה הגברי. אמירה שרדיפת שמלות וצבירה חמדנית של רכוש הן חלק מאותה סכמה מחשבתית פגומה-מלידה של הגבר.

מן שאלה את יסודות המשטר הדמוקרטי?

ירין רבן

הוא מורה לפילוסופיה יהודית בישיבה החילונית בתל אביב ומלמד בתכנית ‘אביב’ בישיבה.