פרשת השבוע: שלח לך

כו סיון תשע”ח   9 סיון 2018

פרשת שלח האם כיבוש הארץ היה כיבוש לאומי

מדוע נעדר יהושע ממקבילת סיפור חטא המרגלים בספר דברים? התמקדות בשותפו, כלב בן יפונה, מאירה את סיפור כיבוש הארץ באור שונה.

לאחר 40 שנות נדודים במדבר נקבץ עם ישראל ופלש לארץ כנען כיחידה אחת. האמנם? • חסרונו של יהושע ממקבילת הסיפור בספר דברים מעיד על גרסה עתיקה יותר של הסיפור, שעקבותיו ניכרים בבהירות גם בספר במדבר עצמו

דר יונתן כהן

אתר מידה

פרשת שלח לך חטא המרגלים

משה מקבל את פני המרגלים, שנת 1621

פָּרָשַׁת שְׁלַח לְךָ (או שלח) היא פרשת השבוע הרביעית בספר במדבר. היא מתחילה בפרק י”גפסוק א’ ומסתיימת בפרק ט”ופסוק מ”א. החלק המרכזי בפרשה הוא תיאור חטא המרגלים ותוצאותיו

פרשת שלח לך הקשר שבין חופש הביטוי

עיון מעמיק בפרשת שלח מעניק שיעור חשוב בקשר שבין חופש הביטוי לבין צביונה היהודי של מדינת ישראל

במרכזה של פרשתנו מופיע סיפור המרגלים אשר נשלחים ע”י משה לתור את הארץ ולומר האם טובה היא או רעה. המרגלים שבים משליחותם חלוקים בדעותיהם: רובם מדווחים שהארץ מלאה בנפילים בני ענק, אשר אנחנו בעיניהם כחגבים.

ניר ברוידא

ראש רשת הישיבות החילוניות בבינ”ה

פרשת שלח לך: בעיתו ובזמנו

מדוע ייכנסו בני אפרים לארץ בעודם במדבר ומה גרם להם לפשוט על המקנה של אנשי גת? סיפורם של בני אפרים והמעפילים

פרשתנו מספרת על המעפילים שחטאו בפרשתנו בעליה לארץ ישראל ללא רשות והיתר, המעפילים לא נזכרו בשמם. מנגד בדברי הימים נזכרים בני אפריים בסיפור קצת תמוה:

הרבנית מיכל טיקוצינסקי

אתר כיפה