Latest News

פרשת השבוע: שמות

כ”ה בטבט תשפ”א 9 בינואר 2021

פרשת שמות ולידת משה

יוכבד ומרים מניחות את משה בתיבה על שפת היאור. אלכסיי טירנוב, 1842 בקירוב.

בת פרעה מוצאת את משה ומביאה אותו לארמון. קונסטנטין פלביצקי, אמצע המאה ה-19.

בפרשת שמות מסופר על תחילת שעבוד עם ישראל במצרים ועל שנות חייו הראשונות של משה ובחירתו להנהגה. בפרשה זו מוצגות כמה מן הדמויות שיופיעו במהלך הפרשות והספרים הבאים, ובהן מרים ואהרן אחי משה, וכן פרעה מלך מצרים שמשעבד את עם ישראל והופך אותם לעבדיו.

אתר ויקיפידיה

פרשת שמות: בזכות נשים סרבניות

עיון ספרותי בסיפור הולדת משה חושף זיקה עמוקה לסיפור העקדה. כנגד שני הסיפורים, שמציגים אבות צייתנים, בולטות הנשים שמציעות ראייה אחרת

הקסם של פרשת השבוע הוא החזרה השנתית על אותן מילים, חזרה שמאפשרת גילוי מחודש שלהן. ההתבוננות במילותיו של סיפור הולדת משה שלחה אותי הפעם אל סיפור אחר במקרא, הקרוב לו: סיפור העקדה

אתר מקור ראשון

נסיבות ירידת בת פרעה ליאור – עיון במקורות ספרות חז”ל

יעל לוין ריכזה את הטעמים המנויים בספרות חז”ל לירידתה של בת פרעה ליאור בזמן שמשה היה מושלך שם בתיבה

במאמר הנוכחי נעיין במדרשי חז”ל השונים הנוגעים לכתוב המקראי המתאר את ירידת בת פרעה לאיזור הסמוך ליאור בליווי נערותיה בזמן שמשה היה מצוי שם בתיבה והצלתה אותו: “וַתֵּרֶד בַּת פַּרְעֹה לִרְחֹץ עַל הַיְאֹר וְנַעֲרֹתֶיהָ הֹלְכֹת עַל יַד הַיְאֹר וַתֵּרֶא אֶת הַתֵּבָה בְּתוֹךְ הַסּוּף וַתִּשְׁלַח אֶת אֲמָתָהּ וַתִּקָּחֶה” (שמות ב, ה). מתברר כי במקורות השונים מוזכרות נסיבות שונות להגעתה של בת פרעה למקום זה.

ד”ר יעל לוין

אתר כיפה

סיון רהב מאיר | השיעור השבועי | פרשת שמות תשפ”א

סיון רהב מאיר

אחות מיילדת | פרשת שמות

הטור מוקדש בהערכה גדולה לכל האחיות, האחים, הרופאות והרופאים שעושות לילות כימים במאבק נגד נגיף הקורונה.

באתרי האינטרנט של מחלקות היולדות השונות הפזורות ברחבי הארץ, לא מופיעים שמות המיילדות העובדות בכל מחלקה ומחלקה. שמות הרופאים.ות כן, אך שמות המיילדות, אלו המביאות בידיים שלהם חיים לעולם, לא.

ספר שמות שונה מאתרי האינטרנט של ימינו, הנה מה שהוא מספר: