פרשת השבוע: שמות

ט בטבת תשע”ח    6 בינואר 2018

השבוע אנו מתחילים ספר חדש, ספר בו נולד עם ישראל וגאולת העולם עוברת לשלב חדש, כפי שהראנו בשנים בקודמות. הספר, כשמו וכפתיחתו- “ואלה שמות”, מדגיש מאוד את נושא השמות.

כבר בתחילת הפרשה מדגישה התורה את עניין השמות ומציינת את שמות בני ישראל הבאים מצרימה. גם בהמשך פרשת שמות אנו מוצאים עיסוק לא מבוטל בשמו, החל מקריאת שמו של משה על ידי בת פרעה, “ותקרא שמו משה

ישיבת הר ברכה

המהפכה תתחיל מהתנגדות של יחידים | פרשת ‘שמות’

פרשת שמות היא הפרשה שפותחת את ספר שמות ואת הדרך הארוכה שיעשו בני ישראל מעבדות במצרים אל המדבר, היבש והצחיח, ששום דבר לא צומח בו – מלבד עם ישראל. זוהי ההפרשה שבה נולד המנהיג שיוציא את בני ישראל מעבדות לחרות ויאגד אותם לעם אחד. מנהיג שהוא לא רטוריקן, “כבד פה וכבד לשון” (שמות ד’ 10) אלא איש של מעשים. האדם הזה גדל בתוך רצף אירועים שבה עבדים בודדים, ויותר נכון להגיד בודדות, לקחו אחריות וסירבו לקחת חלק בשרשרת העבדות.

ופר יהודסמפסון היא מקימת הישיבה החילונית החדשה של בינה בחיפה.

פרשת שמות והסנה בוער

יוכבד ומרים מניחות את משה בתיבה על שפת היאור. אלכסיי טירנוב, 1842 בקירוב.

פָּרָשַׁת שְׁמוֹת היא פרשת השבוע הראשונה בספר שמות. היא מתחילה בתחילת הספר, פרק א’פסוק א’, ומסתיימת בפרק ו’פסוק א’.

בפרשה מסופר על תחילת שעבוד עם ישראל במצרים ועל שנות חייו הראשונות של משה ובחירתו להנהגה. בפרשה זו מוצגות כמה מן הדמויות שיופיעו במהלך הפרשות והספרים הבאים, ובהןמרים ואהרן אחיו של משה, וכן פרעה מלך מצרים שמשעבד את עם ישראל.

הסוד של חתן הדמים 2

 רגע אחרי שמשה פוגש את פרעה מבקש

ה’ להמיתו. הגזרה מתהפכת רק אחרי שציפורה מלה את בנם. מה פשר המעשה?

בסופה של פרשתנו, לאחר מעמד הסנה, כשמשה פונה לשוב למצרים, מופיע סיפור קצר המעלה את אחת התעלומות המסתוריות בתורה – סיפור חתן הדמים (שם, כד-כו

אלון ברנד

אתר מידה