פרשת השבוע: תולדות

כ”ט בחשון תשע”ח   18 בנובמבר 2017

פרשת תולדות: אל תפתח פה לשטן

גניבת ברכת יצחק במרמה מלמדת עד כמה חזקה כוחה של האמונה שלמילים יש כח מאגי עצמאי, אמונה ששרדה עד היום.

מיעקב ועשו ועד מיכה: גניבת ברכת יצחק במרמה מלמדת עד כמה חזקה כוחה של אמונה שלמילים יש כח עצמאי, הקשור בחוקיות עמומה הפועלת במסתרים • חוקיות זאת אינה כפופה לשלטון האלים אלא פועלת במקביל • אמונה זו נטועה עמוק בנפש האדם, קשה לשכל לשרשה, והיא שרדה עד היום

ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

דווקא על יעקב אבינו נאמר “תתן אמת ליעקב“?!

יעקב אבינו עובר במהך חייו מספר רמאויות ושקרים כדי לצלוח את התמודדותו עם החברה שסביבו. דווקא עליו נאמר “תתן אמת ליעקב”? הרב יאיר פרנק על מידת האמת ב’עלמא דשיקרא

כידוע, מידתו של יעקב היא מידת האמת, ורמז בדבר – “תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקֹב, חֶסֶד לְאַבְרָהָם”. ואולם, התמונה העולה ממאורעות חייו של יעקב אינו עולה לכאורה בקנה אחד עם תכונה זו. 

הרב יאיר פרנק

אתר כיפה

 

חנוך לנער על לפי דרכו

ידועים מאוד דברי הרש”ר הירש על הפסוק “ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים”. וזו לשונו:

בשום מקום לא נמנעו חכמינו מלגלות חולשות ושגיאות, קטנות כגדולות, במעשי אבותינו הגדולים. ודווקא על ידי כך הגדילו תורה, והאדירו את לקחה לדורות. אף כאן, הערה אחת שלהם מרמזת לנו, כי הניגוד העמוק שבין נכדי אברהם מקורות העיקרי היה לא רק בתכונותיהם, אלא גם בחינוכם הלקוי…”

הרב גור גלון

ישיבת הר ברכה

אם לא יהיו לנו נשים גיבורות

 אם אין לנו נשים גיבורות אז אנחנו עוד עלולים להגיע למצב חלילה של מפקד גיבור שאונס ומטריד את החיילות תחת פיקודו אבל לאף אחד לא אכפת כי הוא הגיבור. והנשים? הן לא גיבורות.

 | פרשת תולדות מגוללת את אחד מסיפורי העם המעניינים ביותר שלנו. בפעם השנייה ברצף מסופר לנו על אם האומה – הפעם זו רבקה, שמניעה סיפור שלם וממשיכה את עבודתה של שרה אמנו ביצירת עם ישראל.

 

 מור שמעוני,

 ראשת הישיבה החילונית בתל אביב