Latest News

פרשת השבוע: תולדות

ה’ כיסלו תשפא   21 בנובמבר 2020

פרשת תולדות: בין הבכורה לנזיד עדשים

עשו מוכר ליעקב את הבכורה בתמורה לנזיד עדשים | מתיאס שטום (1640)

יעקב הסכים לוותר על ההווה למען העתיד, לעומת עשיו שהעדיף את ההנאה הרגעית. מי מהם צדק? טובי הכלכלנים עדיין מתווכחים על כך

בשנת 1867 נעשתה אחת מעסקאות המקרקעין המוצלחות ביותר בהיסטוריה. ארצות הברית רכשה מידי רוסיה קרקע קפואה וצחיחה בשטח של 1.6 מיליון קמ”ר, בעלות של 7.2 מיליון דולר בלבד. בערכים של ימינו הסכום מגיע ליותר מ-110 מיליון דולר, ועדיין – מחיר מציאה.

הלל גרשוני

אתד מידה

סיכום פרשת תולדות: לידת התאומים, יצחק ואבימלך וברכותיו של יעקב

הנה סיכום קצר ויפה של פרשת תולדות, הפרשה השישית בספר בראשית:

את רבקה נשא יצחק לאישה בגיל ארבעים. כשחולפים השנים ועדיין לא נולדו להם ילדים, מתפלל יצחק לבורא העולם ותפילתו מתקבלת: רבקה הרה. ההתרוצצויות בביטנה גורמות לה לגשת אל הנביא המבשר לה כי עומדים להיוולד לה תאומים. עוד הוא מגלה לה, כי מתאומים אלו יצאו שתי אומות שייאבקו זה בזה.

אתר ויקיפידיה

פרשת תולדות – מי הבן הנבחר?

פרשת השבוע ישנו מאבק מאוד מורכב: מי יזכה לברכת יצחק: יעקב או עשיו. במילים אחרות: מי יזכה להיות הבן הנבחר? מי יהיה יורש דרך האב, ומי יקבל את ברכת אברהם וירושת ארץ ישראל.

פרשת השבוע ישנו מאבק מאוד מורכב: מי יזכה לברכת יצחק: יעקב או עשיו. במילים אחרות: מי יזכה להיות הבן הנבחר? מי יהיה יורש דרך האב, ומי יקבל את ברכת אברהם וירושת ארץ ישראל.

הרב הלל מרצבך

סיון רהב מאיר | השיעור השבועי | פרשת תולדות תשפ”א

סיון רהב מאיר