Latest News

פרשת השבוע: תולדות

ג’ כסלו תשע”ז, 3 בדצמבר 2016

בארות אברהם ויצחק

יצחק אמנם אימץ את בארות אביו אך הוסיף עליהם חדשים. כך יחסינו אל העבר. מאמצים ומוסיפים

אברהם ויצחק מייצגים שני דורות, אברהם היה בבחינת “מי יעלה בהר ה'”, סולל דרך חדשה ומקרב אליה את ההמונים. יצחק מייצג את דור ההמשך, בבחינת “ומי יקום במקום קדשו”, יצחק קבל דרך סלולה ומציאות מגובשת שהכין לו אברהם אביו. על פניו נראה שדרכו של אברהם היתה קשה יותר מדרכו של יצחק, שהרי אברהם היה צריך לגשש באפילה ולהתחיל לבדו את הכל מההתחלה, כמו שאמרו במדרש (ב”ר פר’ מב): “אברהם העברי – כל העולם מעבר אחד והוא (אברהם) מעבר אחד”.

mab

הרב יעקב פילבר

הפרשה פורסמה באתר כיפה

 

תהיו קצת פחות יעקובים ויותר עשוים

תהיו קצת פחות יעקובים ויותר עשוים, צאו מהאוהלים, תראו את האחר, תשאלו שאלות ותפסיקו לפחד. כך תגלו שלפעמים מי שנתפס כאיום קיומי יכול להיות אפילו אח אובד ואוהב.

 “כמי שמרגיש קשר עמוק לאבותי ואוהב אותם אהבה רבה , מבקש אני הפעם ללמוד משהו דווקא מהדודים מהם התרחקנו:”

 mab

ניר ברוידא


 : סוד המהפך’תולדות’

הפרשה מגלה לנו את סוד המהפך. איך לשנות דברים שנראים בלתי נתנים לשינוי, איך להפוך את הטבעי לעל-טבעי. יצחק ורבקה, יעקב ועשו, דמויות הפועלות למען תיקונו של עולם, כוחות הפועלים בנפש שלנו, איך כל זה מתקשר דוקא לזמן שלנו.

 mab

דוד אגמון

על תמונות שונות של מציאות אחת

הפרשה מהווה תמונת רנטגן של תופעה אנושית קיומית הרת משמעות לחיינו.יש לנו הטיה המטעה אותנו, גורמת לנו לשיפוטים שגויים. להטיה הזאת קוראים – אנכי. אנחנו זה אנחנו, כל הזמן

לאחר העקרות העתירה וההיעתרות, הרתה רבקה. סיפור ההיריון והלידה מעלה כמה שאלות ותמיהות:

 mab

ד”ר משה מאיר

פורסם באתר כיפה

עשו מוכר ליעקב את בכורתו

אדם חכם, אומר התלמוד, ניכר ביכולתו לחזות את תוצאות מעשיו, (מניעה – הינה התרופה הטובה ביותר). משמעות הדברים היא, שאם פעולותינו מתנהלות בדרך כלל על פי דחפים ואיננו עוצרים לרגע כדי להרהר על תוצאותיהן האפשרויות של מעשינו, האחריות לתוצאות היא עלינו.

ron-joary-2

הרב רון גוהרי

פרשת השבוע באתר חופש

סיפורם של יצחק ורבקה בארץ פלישתים (בראשית כ”ו / 11-1) הינו גירסה שלישית בספר בראשית של סיפור עממי, שחזר ונשנה גם בתקופות מאוחרות. עיקרו סיפור מעשה בחסיד (או איש צדיק) ואשתו היפה, שבעלי-שררה בארץ מושבם חומדים לקחתה לעצמם. פעמיים מופיע הסיפור על אברהם ושרה (בראשית י”ב / 20-10 – עם פרעה במצרים, ובבראשית כ’ / 19-1 – עם אבימלך הפלישתי, מלך גרר). הופעתו בפרשת “תולדות” היא גירסה שלישית של אותו סיפור, וראוי להתייחס אל כל השלושה כמיקשה אחת.

mab

צופיה מלר