פרשת השבוע: תזריע

א אייר תש”פ  25 במרץ 2020

פרשת תזריע מצורע שתיקה אל מול הנעלם

בניגוד למנהג הרווח בעולם העתיק, היולדת והמצורע אינם מביאים קרבן בשעת ההיריון או המחלה אלא רק לאחר הלידה או הריפוי. עוד על סודו של ספר ויקרא 

אם נשאל אדם משכיל מה הם הקרבנות, תשובתו מן הסתם תהא שהקרבנות נולדו במקום שבו עמד אדם חסר אונים אל מול אימת הטבע. האדם הקדמון לא הבין מהו החום שאוחז בגופו או בגוף בנו, ובאותו הרגע שבנו פרפר בין חיים ומוות הוא רץ למקדש הסמוך והקריב לאל קרבן כדי שירחם על בנו אהובו. כשהוא עמד אל מול לידה, הוא הביא את קרבנו למקדש הסמוך וביקש שיהא בן זכר.

אביה הכוהן

אתר מקור ראשון

פרשת תזריע זאת תורת המצורע”-

אין לדעת מהי הצרעת שבה מדברות פרשות “תזריע” ו”מצורע” הנקראות פעמים רבות יחדיו. קשה מאוד לפרש את פרטי הנגעים המופיעים בפרשות אלה – צרעת העור, צרעת השער וצרעת הבית – כמתארים תופעה אחת. בוודאי קשה להלום פרטים אלה, ואפילו חלקם, עם תופעות רפואיות ופיסיקליות המוכרות לנו. עם זאת ברור שלקוראי הטקסט בתקופת המקרא היה נהיר בהחלט במה המדובר. מעידים על כך לא רק הפרטים הטכניים המדוייקים המשמשים בסיס להוראות הרפואיות-ריטואליות שעל הכוהנים להקפיד במילויין, אלא גם סיפורי המקרא הרבים על מצורעים שונים: משה ומרים

הרב יהודיע עמיר

התנועה ליהדות מתקדמת

מי בפנים ומי בחוץ | פרשת תזריע – מצורע

שתי הפרשות, “תזריע” ו “מצרע” אשר נקראות יחד בשבת הקרובה, נמצאות בליבו של חומש ‘ויקרא’ ועוסקות באופן סזיפי ואולי גראפי מידי בשלל מצבים אשר מקוטלגים על הציר שבין טומאה לטהרה, ועל דרכי הפעולה וההתמודדות הנובעים מכך. צמד הפרשות הזה, והנושאים העולים ממנו ללא יוצא מן הכלל, הם דוגמא טובה לאותם הפסוקים שרובנו הגדול נבחר לדלג עליהם הן מחוסר עניין לציבור, והן מתוך תחושה של רשימת מכולת לא נעימה לאוזן השומעת ולעין הקוראת והמדמיינת – ונראה שלפחות בימי שגרה רגילים קשה למצוא בהם קשר לימינו אנו

יעל בידרמן הירש

אתר בינה

פרשת תזריע מצורע

דיני טומאת יולדת, דיני נגעי צרעת בעור האדם, בשיער הראש והזקן, דיני המצורע ודיני צרעת הבגד

מצוות בפרשה על פי ספר החינוך

בשנים שאינן מעוברות קוראים את פרשת תזריע ביחד עם הפרשה שאחריה, פרשת מצורע. בשנים מעוברות היא נקראת לבדה. בשנים המעוברות מסוג השג, החא, בשז וגכז קוראים את פרשת תזריע עם פרשת החודש

אתר ויקיפידיה