Latest News

פרשת השבוע: תצווה

י”א אדר תש”פ    7 מרץ 2020

פרשת תצוה ובגדי כהן גדול

הפרשה פותחת בפנייה למשה “ואתה תצווה את בני ישראל” מבלי לציין את שמו, וזו הפרשה היחידה בחומשים שמות-ויקרא-במדבר שלא מוזכר בה שמו של משה. מקובל במסורת היהודית לקשר זאת לבקשתו של משה מה’ לאחר חטא העגל המופיעה בפרשה הבאה, פרשת כי תשא: “וְעַתָּה אִם תִּשָּׂא חַטָּאתָם, וְאִם אַיִן – מְחֵנִי נָא מִסִּפְרְךָ אֲשֶׁר כָּתָבְתָּ”.[1]

אתר ויקיפידיה

פרשת תצוה: מקורביזם ושירות ציבורי

אנחנו נמצאים ימים אחרי הבחירות, נכנסים לתקופה בה מרכיבים ממשלה. בתקופה הקרובה הזו נראה כיצד ישנו ניסיון לייצר איזון בין כישרונות טובים לבין תהליכים נכונים. נראה את ההבדלים בין נפוטיזם ומקורביזם לבין מנהל תקין. והכל הכל נמצא בפרשת תצוה

מייקל אייזנברג

אתר כיפה

מה בין סופר טיוזדיי לשבת זכור | פרשת ‘תצווה (זכור)’

בשבת לפני פורים נוהגים להוסיף לפרשת השבוע את הקריאה ב”פרשת זכור” טעמו של מנהג זה טמון בפסוק המפורסם: “זכור את אשר עשה לך עמלק” כתזכורת על מוצאו של המן הרשע. כל המסורות שפירשו את הפסוק הזה ובוודאי אלו שהחלו את מסורת שבת זכור נוצרו בגלות במצב בו עם ישראל הוא מיעוט , לעיתים נרדף, שחי בין הגויים ונתון לחסדיהם. הפסוק משקף תפיסת עולם של עם נודד בשטח לא לו, אשר זוכר כל הזמן שבכל מקום ובכל פינה מסתתר איזה עמלק שצריך לפחד ולהיזהר ממנו .

מאת ניר ברוידא

אתר בינה

זה שלא מזכירים את שמו

המרדף אחרי הקרדיט, הבגדים שאנחנו בוחרים ללבוש והצורה שבה אנחנו נוהגים. סיון רהב-מאיר בשיעור מצולם, על עניינים גדולים שמתחבאים מאחורי שלל פרטים קטנים

סיון רהב מאיר