פרשת השבוע: תרומה

ד באדר תשע”ט   9 בפברואר 2019

פרשת תרומה תפקיד המשכן

עיקר עניינן של ארבע הפרשיות החותמות את ספר שמות הוא בתיאור המשכן והתפקוד בו. על פי המסורת, המשכן מלווה את בני ישראל לא רק במדבר, אלא גם עם כניסתם לארץ כנען, דרך גלגל, שילה, נוב וגבעון, משך תקופה ארוכה של כ – 440 שנים. מה תפקידו?

פרופ ידידיה שטרן

המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרשת תרומה שחזור של כלי המקדש

פָּרָשַׁת תְּרוּמָה היא פרשת השבוע השביעית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ”הפסוק א’ ומסתיימת בפרק כ”זפסוק י”ט. הפרשה עוסקת בהוראות לבניית המשכן וכליו. פרשת תרומה נקראת לרוב בשבוע שלפני תענית אסתר.

אתר ויקיפידיה

חיי רוח לו אין די | פרשת ‘תרומה’

בפרשת תרומה מצווים כל העם לתרום לבניית המשכן ״מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ״ (שמות כ״ה ב׳). הפרשה קרויה ׳תרומה׳ כיוון שזה בדיוק מה שקורה בה: בני ישראל תורמים כסף לבניית המשכן. מהביטוי ״כל איש אשר ידבנו לבו״ אנחנו מבינים שהסכום חופשי: כל אחד כפי יכולתו ורצונו.

ירין רבן

מורה בישיבה החילונית של בינ״ה

בתל אביב

ושכנתי בתוכם

פרשת תרומה תשע”ח: בריאת העולם מתוארת בערך בכ-30 פסוקים, ויצירת המשכן בערך בכ-400 פסוקים. זה לא רק הבדל כמותי אלא איכותי. העשייה שלנו יותר חשובה – לכאורה – מהעשייה של אלוקים. את מעשיו הוא מתאר בקיצור, את מעשינו – באריכות ובפירוט. זו הפעם הראשונה שבה התורה עוצרת לתיאור רחב יריעה כזה, וזה בגלל שאנחנו התחלנו לעשות, וזה העיקר. התורה לא עוסקת בבריאת העולם אלא בתיקון העולם, לא בתיאור העולם אלא בתיאור תפקידו של האדם בעולם, ותפקידו הוא לעשות

סיון רהב מאיר

פרשת תרומה: האם בית המקדש ירד מהשמיים

כולם מודים שמלבד החובה לבנות את בית המקדש, יש גם חובה להכין את כלי המקדש. כיצד הכל יקרה?

בפרשתנו מצווה הקב”ה את בני ישראל להביא תרומות לבניית המשכן והכלים, ומהציווי ‘ועשו לי מקדש’ למד הרמב”ם בהלכות בית הבחירה (א, א), שיש מצווה לבנות את בית המקדש. כולם מודים, שמלבד החובה לבנות את  בית המקדש, יש גם חובה להכין את כלי המקדש.

הרב יגאל גרוס

אתר כיפה