פרשת השבוע: תרומה

ב באדר תשע”ח    17 בפברואר 2018

פרשת תרומה המעגולת

פרשתנו אינה רק תיעוד של פרטיו הטכניים של המשכן. סגנונו של ספר כהנים מורכב ועשיר ומעיד על יכולת אומנותית תיאורית נדירה.

הפרשה שלנו היא כעין הרצאה הכוללת הוראות טכניות מפורטות להקמת המשכן וכליו. למעט הפוגה קצרה בסיפור מעשה העגל וספיחיו (פרקים ל”ב- ל”ד) עתיד הסוג ה”לא סיפורי” הזה להימשך ברציפות עד סוף ספר שמות, לכלול את כל פרקי הספר הבא, ויקרא,

מאת ד”ר יונתן כהן

אתר מידה

מותו של הדוד העשיר מאמריקה

לכל אורכה של מדינת ישראל פרושים מבנים ומיזמים שנבנו הודות לנדיבות ליבם של תורמים שמרביתם חיים מעבר לים ובנדיבות לבם שלחו את כספם לטובת רווחתם של תושבי הארץ: פה מתנ”ס ושם ציוד למחלקת ילדים בבית חולים. המוני שלטים זעירים המעטרים את הנוף עד שהם הפכו לחלק מהמראות הקבועים של חיינו, בהם אנו מביטים באדישות. במקומות מסוימים ההתרגלות לתרומות ולמענקים החיצונים יצרו תהליך של שקיעה והסתמכות על הזולת שהחליפו רצון ויוזמה של הפרט והקבוצה לשפר את מצבם בכוחותיהם שלהם. משפטים כמו, “חכו עוד מעט יגיע כסף מחו”ל והכל יסתדר

מאת אברהם אייזן

מנהל מחלקת חינוך בבינ״ה

פרשת תרומה הקשר בין נדיבות רצון ויכולת

רש”י מסביר: ‘ידבנו לבו’ – לשון נדבה, והוא לשון רצון טוב.

המשכן כולו על יריעותיו בדיו עציו וכליו, עומד על אדני הרצון הטוב. אפשר היה להעמיד אותו על אדני החובה, התורה בוחרת להעמידו על בסיס הרצון. זאת הזדמנות עבורנו להתבונן ברצון, לראות את פניו המגוונים והשונים. לאחר שיהיה בידינו תיאור גדוש של הרצון, נשוב אל הפרשה ונראה אם היא מונהרת באור חדש – אורו של הרצון.

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

פרשת תרומה שחזור של כלי המקדש

הפרשה עוסקת כולה בנושא אחד: הציווי של אלוהים למשה על בניית המשכן. בתחילה מצווה ה’ את משה לאסוף מבני ישראל תרומות לבניין המשכן. ביחס לכל אחד מן הכלים מפורטים החומרים מהם יש לבנות את הכלי ומידות הכלי. התורה מצווה על איסוף חומרים רבים, בהם: זהבכסף ונחושת, עורות וצבעים שונים, אבנים טובות בשמים ושמן.

אתר ויקיפידיה