Latest News

פרשת השבוע: שמות

כ”ג בשבט תשע”ז, 21 בינואר 2017

ממשה רבנו ועד חילופי הדורות בחברה הישראלית

לצד האבל על הליכתם של מנהיגים וגיבורי תרבות, אנו רואים את צמיחתם של מנהיגים חדשים המתאימים להנהגה מהיותם לוחמי צדק. אנחנו תקווה כי הם ילמדו ממשה ולא יחפשו את הג’וב הבא, אלא את התקווה לחירות ואת הרמת הראש מעל לשגרה של העבודה הקשה

avishay

אבישי וול

נשים ללא גבולות

? בת פרעה מוצאת את משה ג’ון סטיוארט גודול, 1885

אין ספק, משה הוא הגיבור הגדול של ספר שמות, דווקא בשל יכולתו להתגבר על מכשולי האישיות שעומדים לפניו, הגמגום, חוסר ביטחונו בכשירותו למשימה ועוד מאפיינים יחודיים, הם שהופכים אותו בעיני לגיבור אמיתי

mab

חנה פנחסי

פָּרָשַׁת שְׁמוֹת חיי משה

יוכבד ומרים מניחות את משה בתיבה על שפת היאור. אלכסיי טירנוב, 1842 בקירוב.

בפרשה מסופר על תחילת שעבוד עם ישראל במצרים ועל שנות חייו הראשונות של משה ובחירתו להנהגה. בפרשה זו מוצגות כמה מן הדמויות שיופיעו במהלך הפרשות והספרים הבאים, ובהן מרים ואהרן אחיו של משה, וכן פרעה מלך מצרים שמשעבד את עם ישראל

דרוש מנהיג חזק

לא סוד הדבר שמשבר מנהיגותי חריף פוקד את החברה הישראלית בשנים האחרונות. אנו מתבוננים סביב, למעלה ולמטה, קדימה ואחורה ומחפשים. מבקשים לעצמנו מנהיג ראוי שיוביל את החברה והמדינה בשנותיה הבאות, ונדמה שאין

mab

הרב שי פירון, ראש ישיבת ההסדר והישיבה התיכונית בפ”ת, ומרבני ‘צהר’.

פרשת שמות: מיהו המין החזק באמת?

פרעה, הדיקטטור האכזרי, לא חושש מהנשים במאבקו בעם היהודי. אבל הן שם כל הזמן, גיבורות מתוחכמות שאוחזות בחיים ודורשות גאולה

במסכת שבת מוצא ריש לקיש רמז לששת סדרי המשנה בתוך  פסוק מספר ישעיהו. ידוע הדימוי – אמונה, זה סדר זרעים, ובהמשך הפסוק אומר ריש לקיש: חוסן, זה סדר נשים. למה כוונתו?

  mab

עידית ברטוב

“משלך”

מנהיגותו של משה רבנו של משה רבנו

נהיגותו של משה רבנו היא אב טיפוס צורה הראויה לבניית מנהיגות נכונה. היסוד המתחדש בעיון בתולדות חייו של משה רבנו הוא הדוגמא האישית, המהווה יסוד חשוב בכל הנהגה ציבורית.

משבר ההנהגה הפוקד את עם ישראל בדורות האחרונים, מצריך אותנו לשוב ולהתבונן בדמותו של מנהיג המנהיגים – משה רבנו עליו השלום  –  וללמוד ממנו צורה של הנהגה מה היא.

mab

הרב יוסי שטרן