Latest News

פרשת השבוע: תרומה

March 4 2017 ,ו’ באדר תשע”ז

פרשת תרומה – השולחן והפרנסה

פרשת השבוע עוסקת כולה בבניין המשכן וכליו. בעבר הראנו כיצד המשכן וכליו מייצגים את המבנה של העולם הרוחני הפנימי והאידיאולוגי של האומה הישראלית ושל כל אחד ואחד מישראל.

היום ננסה להתמקד בשולחן לחם הפנים ובמה שניתן ללמוד ממנו על עולמנו הפנימי ועל חיינ

הרב גור גלון

ישיבת הר ברכה

שכינה ביניהם – פרשת תרומה

עד כה עסק ספר שמות ביציאת מצרים ובמתן תורה, דברים הכרחיים לעם ישראל, אך אין העם שלם ללא בית המשכן (ובימינו בית המקדש) שהוא המרכז הרוחני של עם ישראל

ספר שמות נחלק, בברור, לשלושה חלקים: יציאת מצרים , מתן תורה ובניית המשכן. פרשת תרומה פותחת אפוא, בחלק השלישי – בבניית המשכן. זוהי הזדמנות, להתעמק מעט במשמעותו של המקדש עבורנו

הרב יוסי שטרן

ראש ישיבת עכו

מעבדות ‘שחור-לבן’ לחירות ‘צבעונית’

השבת מתחילים לקרוא על תהליך הקמת המשכן והדבר הבולט מיד בתחילתה היא ההקפדה על חומרי המשכן וצבעיו השונים. תכלת וארגמן, עורות אילים מאדמים ועוד ועוד – שלשה עשר מינים של פריטים שונים שהרכיבו את המשכן

הרב משה צבי וקסלר

ראש ישיבת בני עקיבא בני ברק

מקום הופך לקדוש רק כשבני אדם מעניקים לו קדושה

מקום יכול לקבל קדושה רק אם אנחנו בני אדם  מעניקים למקום קדושה. הדרך היחידה להעניק למקום קדושה היא על ידי יצירת מקום שמתגלמים בו הערכים העילאיים ביותר – הצדק, השלום, השיוויון והכבוד. אלו המרכיבים של קדושה

נגה ברנר סמיה

בינ”ה

על התרומה

התרומה איננה רק הפרשה, יש לה כיוון – כלפי מעלה. התרומה היא הרמה. רש”י נטרל את המשמעות הזאת של המושג, הותיר רק את ההפרשה. אך נראה שהמושג המקורי כולל גם את הכיוון, כלפי מעלה

כך נפתחת פרשת תרומה:

דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה, מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי. 

ד”ר משה מאיר

אתר כיפה

 

פרשת תרומה: המעגולת

המשכן. איור מתוך תנ”ך הולמן 1890

פרשתנו אינה רק תיעוד של פרטיו הטכניים של המשכן. סגנונו של ספר כהנים מורכב ועשיר ומעיד על יכולת אומנותית תיאורית נדירה. פרשתנו אינה רק תיעוד של פרטיו הטכניים של המשכן • סגנונו המיוחד של המקרא מלמד על משמעויות נוספות
הפרשה שלנו היא כעין הרצאה הכוללת הוראות טכניות מפורטות להקמת המשכן וכליו

 ד”ר יונתן כהן