Latest News

פרשת השבוע: פרשת תצווה

י”ג באדר תשע”ז , 11 במרץ 2017

פרשת תצוה

הפרשה פותחת בפנייה למשה “ואתה תצווה את בני ישראל” מבלי לציין את שמו, וזו הפרשה היחידה בחומשים שמות-ויקרא-במדבר שלא מוזכר בה שמו של משה. מקובל במסורת היהודית לקשר זאת לבקשתו של משה מה’ לאחר חטא העגל המופיעה בפרשה הבאה, פרשת כי תשא: “וְעַתָּה אִם תִּשָּׂא חַטָּאתָם, וְאִם אַיִן – מְחֵנִי נָא מִסִּפְרְךָ אֲשֶׁר כָּתָבְתָּ”.[1]

בתחילת הפרשה מובא ציווי למשה לקחת שמן לצורך הדלקת המנורה בכל יום ויום

ויקיפדיה

פרשת תצוה: בגדי הכהונה לכבוד ולתפארת

כמו כלה שמחליפה בגדיה ללבן ועוברת ממציאות אחת לאחרת , כך הכוהנים מחליפים בגדיהם במהלך עבודת המקדש עוברים לעולם רוחני אחר

 וְעָשִׂיתָ בִגְדֵי-קֹדֶשׁ, לְאַהֲרֹן אָחִיךָ, לְכָבוֹד, וּלְתִפְאָרֶת. (שמות כ”ח, ב’).

רבקה שמעון

כיפה

דרשה לפרשת תצוה

הפרשה בה אנו עומדים, פרשת תצווה, פותחת ב”נר התמיד”, ומיד עוברת לפריטי הלבוש של הכוהנים, ובמיוחד לבושו של הכוהן הגדול.

אני מבקשת לעמוד על קשר אפשרי בין שני נושאים אלה ולשאול – מה בין נר התמיד לבין פריטי לבושו של הכוהן הגדול?
וכך נפתחת הפרשה

הרבה גליה סדן

מרכז דניאל, התנועה הרפורמית

 פרשת תצוה – חשיבות הבגדים

כמה חשיבות יש לתת לבגדים אותם לובשים? כמה צריך להקפיד בחומר, בתפירה ובאופן הלבישה? בגדי אהרון הכהן – זהו הנושא בו עסקת פרשת תצווה. משה מקבל הסברים מפורטים מה יהיו בגדי הכהן הגדול בבואו אל הקודש פנימה. והם מתוארים לפרטי פרטים מבחינת החומר מבחינת הצורה וכן צורת הלבישה

 

ציפורה בראבי

חשיבותם של בגדי השרד ומקומו של הכבוד  

קרוב לארבעים פסוקים בפרשתנו עוסקים בבגדי הכהונה, אותם היא מתארת בפרטי פרטים, החל מהחומרים המרכיבים אותם וכלה בצורתם ועשייתם. כמו כן מבארת התורה שעניינם של בגדי הכהונה הם “ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת”

הרב גור גלון

ישיבת הר ברכה

פרשת תצוה: להעלות נר תמיד

בראש פרשתנו מובא (שמות כז כ): “וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד”. מה פירוש המלה “תמיד”? על זה נחלקו הפרשנים. רש”י מבאר כי מדובר בנר שידלוק כל לילה, אף כל הלילה, אבל לא ביום, כאשר “כל לילה ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר (במדבר כח ו) “עולת תמיד”,

ד”ר אלכסנדר קליין