Latest News

פרשת השבוע: ויקרא

ה’ בניסן תשע”ז  1 באפריל 2017

אלוהים לא זקוק למתווכים | פרשת ויקרא :

הפתיחה של ספר ויקרא תמיד מזכירה לי את הטירונות- “וַיִּקְרָא אֶל משֶׁה וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר:” כל מי שהיה בטירונות מכיר את הסיטואציה בה החייל מגיע אל אוהל המפקדים לשאול שאלה, הוא קורא להם מבחוץ ,המפקדים עייפים ולכן נותנים לו פקודות מתוך האוהל. שם התופעה השגור בפי החיילים הוא: “האהל המדבר”.

ניר ברוידא

ראש רשת הישיבות החילוניות של בינ״ה,

ארגון העוסק בהעמקת הזהות היהודית בקרב הציבור הישראלי

פרשת ויקרא \ נתן גזונדהייט

פרשת ויקרא מתחילה להכיר לנו חלק מסויים של היהדות שאולי חלקנו מעדיף לשכוח – הקורבנות.

יהיו רבים שיגידו שמדובר בדינים המתאכזרים לחיות, אחרים שירגישו שאלו דינים המבטאים את הצד הפגאני ביות של היהדות, או סתם כאלה שלחשוב על דם, איברים פנימיים ושחיטה באמצע בית המקדש – מגעיל אותם

נתן גזונדהייט

מרכז יקר תל אביב

תורת כהנים

מה יוכלו העמים ללמוד מאתנו כאשר הם רואים שהאור שבית המקדש צריך להאיר, אינו מצליח להשפיע אפילו במקומו, ואינו מאיר את החשכה אפילו בסביבתו הקרובה ביותר

ספר מיוחד מקדישה התורה לעניין המקדש והקרבנות שחז”ל קראוהו “תורת כהנים”, כמו שכתב הרמב”ן בהקדמתו לספר ויקרא: “והנה רוב הספר הזה בקרבנות, בתורת הקרבן והמקריבים ובמקום שיתקרב בו

הרב יעקב הלוי פילבר

אתר כיפה

פרשת ויקרא: תעלומת האותיות הזעירות

 ק’ זעירה, נ’ תלויה וביקורת גבוהה ונמוכה, כולם סגנונות שונים המסייעים לפצח גם פסוקים קשים במיוחד. ברוכים הבאים לממלכת הליליפוט של האותיות.

ק’ זעירה, נ’ תלויה וביקורת גבוהה ונמוכה — כולם מעידים על סגנונות שונים בכתיבת המקרא, שמודעות להם מסייעת לפצח גם פסוקים קשים במיוחד • ברוכים הבאים לממלכת הליליפוט של האותיות

יונתן כהן

אתר מידה

בין קירבה להקרבה

פרשתנו מקדשת את ערך הקירבה של בין אדם לקונו, אך גם מקדשת את ערך הקירבה שבין האדם לחברו.

פרשת ויקרא פותחת: ״ויקרא אל משה וידבר ד’ אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם. אדם כי יקריב מכם קורבן לד׳, מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם״ ( א’, א’- ‘).

ד”ר זאב ווה פרידמן

 

פרשת ויקרא – הביאני המלך

השבוע אנו מתחילים את ספר ויקרא. במידה מסוימת ספר זה מהווה הליבה של חמשת חומשי התורה. הוא האמצע והמרכז של התורה. יש משמעות עמוקה לכך שזהו הלב, כאשר בין היתר גם אנחנו צריכים לכוון את ליבנו ללב התורה. ישנה חשיבות גדולה לשאלה מאיזו כוונה והתכווננות נעשים כל המעשים וכל הפעולות, מאיזה לב נובעות הרגשות המחשבות. והלב הוא ספר ויקרא

הרב גור גלון

ראש ישיבת ההסדר הר ברכה.